Kontaktformular pewag Engineering

page

Kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba pro optimální řešení

Rozmanité projektové požadavky a nejrůznější odvětví – s působností po celé zeměkouli. Ve společnosti pewag engineering pracují všichni na tom, abychom vám nabídli optimální řešení.

 

Andreas Stugger

Operativní ředitel

Andreas Stugger působí již mnoho let ve vedoucích pozicích a v koordinaci projektů z oblasti výroby zařízení a na podzim 2014 převzal operativní vedení podniku pewag engineering GmbH. Kromě profesionálního zpracování zákaznických projektů mají pro něj obzvláštní důležitost inovativní a efektivní technická řešení, ale také dobrá týmová komunikace.

 

René Krejci

Jednatel

René Alexander Krejci se může opřít o letité zkušenosti na vedoucích pozicích v controllingu průmyslových provozů a v roce 2005 přijal funkci obchodního ředitele podniku pewag engineering GmbH. Obzvlášť důležitá je pro něj vedle transparentních obchodních procesů také spokojenost zákazníků s inovativními řešeními a službami společnosti pewag engineering.

 

Andrea Grandtnerová

Sekretariát

Paní Grandtnerová je „dobrou duší“ firmy pewag engineering. Ze zázemí podporuje vedení podniku a nákup, odpovídá za veškerou administrativu a je otevřená podnětům našich zákazníků.

 

Controlling

Peter Moritz

Controlling

Pan Moritz je odpovědný za controlling projektů a za vytváření uzávěrek a zpráv společnosti pewag engineering. Vystudovaný provozní ekonom působil již dříve jako controller ve středně velkém podniku v dřevozpracujícím průmyslu.

 

Distribuce a projektový management

 

 

 

Hermann Michelitsch

Projektový inženýr

Ing. Hermann Michelitsch je zaměstnaný u pewag již od roku 1986. Začínal jako konstruktér a nyní je jako starší projektový manažer odpovědný za řízení distribuce a projektů. Do jeho pole působnosti patří mimo jiné péče o kmenové zákazníky, sestavování nabídek, vč. vypracovávání konceptů s odbornými odděleními a realizace projektů se sledováním termínů a nákladů.

 

p. Kroissenbrunner

Projektový inženýr

Pan Kroissenbrunner začal u firmy pewag engineering v roce 1991. Od svého nástupu pracoval v konstrukci, odkud v roce 1993 přešel do oddělení péče o zákazníky a zde působí jako starší projektový manažer dosud. K jeho úkolům patří péče o stávající kmenové zákazníky, získávání nových zákazníků a zpracování prodeje a smluv.

 

 p. Spitzer

Mladší projektový inženýr

Do oblasti úkolů mladšího projektového manažera Alexandera Spitzera patří činnosti, jako příprava, resp. podpora vytváření nabídek a zakázek a realizace projektů, provádění nabídkových kalkulací a návrhů uspořádání, nebo také sestavování specifikací a dokumentací pro konkrétní projekty.

 

p. Derler

Speciální projektové inženýrství

Pan Derler přešel počátkem roku 2016 z vedení oddělení interní údržby do oddělení projektového inženýrství, kde může nyní úspěšně uplatňovat své bohaté praktické zkušenosti v různých speciálních projektech. K jeho úkolům patří vytváření nabídek, zpracování zakázek a realizace interních a externích speciálních projektů.

 

Vývoj a konstrukce

 

Klaus Neubauer

Vedení konstrukce

Ing. Klaus Neubauer vede od roku 2014 konstrukční oddělení společnosti pewag engineering, momentálně s 12 konstruktéry. K jeho úkolům patří kromě plánování zdrojů také příprava nabídkových kalkulací na základě fundovaných technických konceptů a vedení různých vývojových projektů.

 

Příprava výroby

 

Wolfgang Wolkner

Vedení přípravy výroby

Wolfgang Wolkner začínal v roce 1989 ve společnosti pewag austria jako učeň oboru strojního zámečnictví a v roce 2006 přešel do přípravy výroby firmy pewag engineering, kde se koncem roku 2015 ujal vedení týmu. Na základě svých dlouholetých zkušeností přesahujících rámec oboru podporuje kromě přípravy výroby pravidelně také nákup při rozhodování, zda vyrobit nebo nakoupit (make-or-buy), a jako klíčový uživatel SAP se navíc podílí na průběžném vylepšování našeho vnitropodnikového systému ERP.

 

 Richard Fluch

Asistent přípravy výroby

Pan Richard Fluch pracuje pro pewag od roku 1988 a v posledních letech vedl mechanickou výrobu. Od ledna 2016 přímo podporuje přípravu výroby. Jeho oblast působnosti sahá od vytváření pracovních dokumentů přes přípravu interních a externích nabídek na mechanické obrábění až po přímou péči o zákazníky při námezdních pracích.

 

 Nákup

 

Heribert Wolf

Vedení nákupu

Původně začínal Heribert Wolf roku 1988 ve společnosti pewag austria jako svářeč řetězů a v roce 1996 přešel do pewag engineering, kde zastával různé kariérní pozice, než v roce 2006 nastoupil do nákupu a během doby převzal také jeho vedení. Do jeho oblasti úloh patří průběžný další rozvoj, péče a hodnocení naší rozsáhlé sítě dodavatelů, stejně jako optimalizace pořizování materiálů, zboží a služeb – se zaměřením na projektový nákup.

 

Montáž a mechanická výroba

 

Günter Krenn

Příprava výroby, vedení montáže a mechanické výroby

Günter Krenn začínal v roce 1976 jako učeň oboru strojního zámečnictví u pewag austria, v roce 1988 byl přeřazen do společnosti pewag engineering a zde pak roku 1993 přešel do přípravy výroby. Mezitím byl navíc pověřován vedením montážních skupin a dnes odpovídá také za mechanickou výrobu. Pan Krenn je od konce roku 2015 odpovědný za kompletní výrobu v závodě Kapfenberg.

 

Elektrické plánování a výroba

 

Anton Maurer

Vedení elektrického plánování a výroby

Od založení společnosti pewag engineering GmbH je pan Anton Maurer odpovědný za plánování, programování a uvádění do provozu elektrických součástí speciálních strojů. Vede oddělení automatizace a elektrotechniky s 5 zaměstnanci, kde může přímo přenášet své zkušenosti a technickou odbornost do projektů.

 

Zajištění kvality a zpracování reklamací

 

p. Maurer

Vedení zajištění kvality

Werner Maurer je zaměstnaný ve firmě pewag již od roku 1977 a v roce 1988 rovněž přešel do pewag engineering. Pan Maurer je dnes odpovědný za zajištění kvality a zpracování reklamací a v letech 2006 až 2010 vedl navíc montážní oddělení. V roce 2010 absolvoval vzdělání v oboru european welding engineer (evropský inženýr svařování) a je také kontaktní osobou pro technologické otázky svařování. K důležitým aspektům jeho činnosti patří dále energetický a ekologický management, ale také bezpečnost práce.

Máte zájem o společný projekt? Kontaktujte nás