Imprint & Privacy

Copyright © by pewag International GmbH.
All rights reserved, worldwide.

pewag Czech s.r.o.
Smetanovo nábřeží 934
51754 Vamberk
☏ +420 494 549 111
F   +420 494 549 999
prodejpewag.cz
www.pewag.cz

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY - pewag czech s.r.o.

 

pewag International GmbH
Schleppe-Platz 8
A-9020 Klagenfurt
Phone: +43 50 50 11-0
Fax: +43 50 50 11-100
office-pwipewag-group.com

 

Sdělení o ochraně osobních údajů

Tato webová stránka je provozována společností pewag International GmbH, Gaslaternenweg 4, 8041 Graz („my“, „naše“ atd.). Toto sdělení popisuje, jakým způsobem jako osoba odpovědná z hlediska práva na ochranu osobních údajů zpracováváme v souvislosti s touto webovou stránkou Vaše osobní údaje.

1 Jaké údaje o Vás zpracováváme?

V průběhu Vaší návštěvy této webové stránky zjišťujeme následující informace: Datum a čas vyvolání sekce na naší webové stránce, Vaše IP adresa, jméno a verze Vašeho webového prohlížeče, webová stránka (URL), kterou jste navštívili před vyvoláním této webové stránky, určité cookies (viz bod 2 níže) a informace, které nám sami poskytnete vyplněním kontaktního formuláře nebo registrací v našem webovém obchodu.

Neexistuje žádná povinnost skutečně poskytnout osobní údaje, o jejichž zadání Vás na naší webové stránce žádáme. Pokud to však neuděláte, nebude pravděpodobně možné využívat všechny funkce webové stránky.

2 Cookies

Na této webové stránce se používají takzvané cookies. Cookie je malý soubor, který se může uložit ve Vašem počítači, když navštívíte webovou stránku. Cookies se v zásadě používají k tomu, abychom mohli nabízet uživatelům naší webové stránky doplňkové funkce. Mohou se například používat k usnadnění navigace na webové stránce, k umožnění dalšího používání webové stránky z místa, kde jste ji opustili, popř. k ukládání Vašich preferencí a nastavení pro případ, že tuto webovou stránku v budoucnu znovu navštívíte. Cookies nemohou získat přístup k žádným jiným datům ve Vašem počítači, číst je ani je měnit.

Většina cookies na této webové stránce jsou takzvané relační cookies. Jakmile naši webovou stránku opět opustíte, automaticky se mažou. Trvalé cookies naproti tomu zůstávají ve Vašem počítači, dokud je v prohlížeči ručně nevymažete. Takové trvalé cookies používáme k tomu, abychom Vás znovu identifikovali, když příště navštívíte naši webovou stránku.

Chcete-li zkontrolovat cookies ve svém počítači, můžete zvolit nastavení svého prohlížeče tak, abyste dostali upozornění pokaždé, když bude chtít nějaká webová stránka uložit cookies. Cookies můžete také blokovat nebo vymazat, pokud jsou již uložené v počítači. Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak můžete tyto úkony provádět, použijte funkci „Nápověda“ ve svém prohlížeči.

Pamatujte si však, že blokování nebo vymazání cookies má vliv na Vaše online postupy a že pak nemusí být možné plně využívat danou webovou stránku.

 

3 Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

  • Abychom Vám mohli poskytovat tuto webovou stránku a abychom ji mohli dále vylepšovat a rozvíjet
  • Abychom mohli vytvářet statistiky užívání
  • Abychom rozpoznali útoky na naši webovou stránku, mohli jim zabránit a zkoumat je
  • Abychom mohli odpovídat na Vaše dotazy
  • Abychom Vás mohli identifikovat jako návštěvníka, resp. zákazníka našeho webového obchodu

4 Právní základy zpracování

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je náš převažující oprávněný zájem (podle čl. 6 odst. 1f Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů), který spočívá v tom, abychom dosáhli účelů uvedených výše pod bodem 3.

  • 5 Sdělování Vašich osobních údajů

K výše uvedeným účelům sdělujeme Vaše osobní údaje následujícím příjemcům:

  • Námi využívaní poskytovatelé IT;
  • [jiná kategorie příjemců sdělení]

Někteří z výše uvedených příjemců mají sídlo mimo Vaši zemi nebo tam zpracovávají Vaše osobní údaje. Úroveň ochrany osobních údajů v jiných zemích nemusí podle okolností odpovídat úrovni ochrany ve Vaší zemi. Vaše osobní údaje však sdělujeme pouze do zemí, u kterých rozhodla Komise EU, že disponují přiměřenou úrovní ochrany osobních údajů, nebo přijímáme taková opatření, abychom zaručili, že všichni příjemci budou mít přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Sjednáváme přitom například standardní smluvní ustanovení (2010/87/ES, popř. 2004/915/ES). Ta jsou na vyžádání k dispozici na e-mailové adrese dataprotection@pewag.com.

6 Doba uchovávání

Vaše osobní údaje zásadně uchováváme po dobu tří měsíců. Delší uchovávání připadá v úvahu jen v případě, že je nutné ke zkoumání zjištěných útoků na naši webovou stránku.

Jestliže se však na naší webové stránce zaregistrujete, uchováváme Vaše osobní údaje v každém případě tak dlouho, jak dlouho existuje Váš účet, a potom jen tak dlouho, jak to předepisují zákonné povinnosti.

7 Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Mimo jiné máte právo (za předpokladů použitelných právních předpisů) (i) kontrolovat, jestli a jaké osobní údaje máme o Vás uložené, a obdržet kopie těchto údajů, (ii) vyžádat si doplnění nebo vymazání svých osobních údajů, které jsou nesprávné nebo nejsou zpracované v souladu s platnými právními předpisy, (iii) vyžádat si u nás omezení zpracování Vašich osobních údajů, a (iv) za určitých okolností odmítnout zpracování svých osobních údajů nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, (v) vyžádat si přenosnost údajů, (vi) znát totožnost třetích osob, kterým jsou Vaše osobní údaje sdělovány, a (vii) podávat stížnosti u kompetentního orgánu.

8 Naše kontaktní údaje

Budete-li mít ohledně zpracování svých osobních údajů jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na nás:

pewag International GmbH

Gaslaternenweg 4

8041 Graz, Rakousko

webmasterpewag.com

 

Alternativně můžete také kontaktovat na e-mailové adrese dataprotectionpewag.com našeho koordinátora ochrany osobních údajů.

Naposledy aktualizováno dne 24. dubna 2018