pewag s.r.o.

Společnost pewag s.r.o. úspěšně zahájila projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012482 s názvem projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti pewag s.r.o. do tohoto projektu bude zapojeno 120 zaměstnanců společnosti, kteří si budou moci rozšířit své znalosti a dovednosti ve vybraných kurzech, které jsou k dispozici. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.