Řetězárna Česká Třebová s.r.o.

Společnost Řetězárna Česká Třebová s.r.o. zahájila projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012485 pod názvem projektu Řetězárna Česká Třebová s.r.o. vzdělává své zaměstnance tento projekt podpoří ve vzdělávání 140 vybraných zaměstnanců společnosti v těchto aktivitách: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání a Účetní, ekonomické a právní kurzy. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.