30.06.2015

Ukončení projektu pro vzdělávání

Název projektu: "Systematický přístup ke vzdělávání - základ pro konkurenceschopnost a rozvoj podniku"

Naše společnost byla úspěšná se svou žádostí o finanční podporu z OP Lidské zdroje a zaměstnanost a získala touto cestou prostředky na realizaci komplexního projektu „Systematický přístup ke vzdělávání - základ pro konkurenceschopnost a rozvoj podniku“, reg.č. CZ.1.04/1.1.02/94.00549.

Rozsáhlý projekt jsme úspěšně ukončili 30.5.2015. Byl zaměřen na zvýšení odborných kompetencí našich zaměstnanců, inovaci současné struktury vzdělávání směrem k jejich profesním potřebám a výrobním strategiím společnosti, a k zefektivnění systému vyhodnocování účinků vzdělávání v pracovním životě. Projekt rozsáhle řešil aktuální vzdělávací potřeby vybraných zaměstnanců, jejichž naplnění přispěje k další prosperitě, růstu a výrobní efektivitě společnosti. Během dvou let realizace (červen 2013 – květen 2015) byla nastavena a implementována nová opatření z oblasti rovného přístupu, která podpoří nediskriminační přístup k našim zaměstnancům.

Do cílové skupiny účastníků vzdělávání jsme zahrnuli i naše zaměstnance starší 50 let, čímž jsme se aktivně zapojili do programu Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.