Přínosy

EM Pneumatiky, které představují nejvyšší jednotkový nákladový faktor provozu kolových strojů jsou náchylné na prořezání, proražení a jiné poškození. Jejich velká hodnota a světový nedostatek znamená, že ochranné řetězy pewag vyřeší mnohé z těchto problémů poskytnutím následujících výhod:

nižší přímé náklady díky:

  • násobení životnosti pneumatik, které vedou k výrazné redukci nákladů na pneumatiky
  • možnosti predikace životnosti pneumatik a řetězů
  • přesnému plánování financování
  • miminalizaci prostojů způsobených poškozením pneumatik
  • maximální využití strojů
  • zlepšené stabilitě, zvýšené trakci a lepšímu vniknutí při kopání a lámání
  • zvýšení produktivity práce

další přínosy:

  • optimální ochrana pneumatik - redukce servisu pneumatik
  • ochrana a trakce při použití řetězů - bezpečný provoz dokonce i v nejhorších podmínkách (na skále, ohni a ledu)