Ochrana oznamovatelů

Společnosti pewag holding Česká republika zveřejňují následující informace podle ust. § 9 odst. 2, písm. b) zák. č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“):

 

1. Oznámení o protiprávním jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému na zvláště k tomu zřízenou e-mailovou adresu oznameni(at)pewag.cz nebo u pověřené osoby Mgr. Moniky Melšové (vedoucí mzdového a personálního oddělení), a to osobně, telefonicky na čísle 734 763 383 nebo na e-mailovou adresu pověřené osoby oznameni(at)pewag.cz.

2. Oznamovatel může učinit oznámení též Ministerstvu spravedlnosti a to postupem, který Ministerstvo zveřejnilo na svých webových stránkách.

3. Povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

4. Podrobnosti stanoví vnitřní směrnice pro vyřizování oznámení.