Hero friction welded chain

Začátek nové éry

Desítky let se řídí výroba řetězů podle stejného vzoru: Stříhání válcovaného drátu  nebo tyčové ocele, ohýbání kruhové ocele na príslušný tvar článku retězu a následně, energeticky intenzivní odporové sváření nebo sváření na tupo odtavením.

Omezující faktory této běžné technologie je forma článků řetězu, která se může vyrábět z kruhového vstupního materiálu, jako i schopnost sváření používanéjakostí ocele, která výrazně závisí od obsahu uhlíku a prvků na legování. 

Novýsvařovaný řetěz třením pewag hero nechává tyto omezení za sebou a otevírá bránu do nového světa výroby řetězů.

hero řetěz svařovaný třením

pewag posouvá svařování třením na další úroveň

Svařování třením je dobře známá „spojovací technologie“, kterou letecký a automobilový průmysl používá již desítky let. pewag je prvním výrobcem řetězů, který použil a zdokonalil proces třecího svařování pro výrobu nové generace řetězů.

Řetěz svařovaný třením se vyrábí z kovaných ocelových součástí, oproti kulatému ocelovému řetězu, který začíná taženým ocelovým drátem nebo válcovanými tyčemi. Použití kovaných součástí nabízí možnost zvýšit modul průřezu v oblastech vysokého napětí nebo opotřebení a eliminuje riziko tahových trhlin, ke kterým může dojít během procesu ohýbání kulatých ocelových řetězů.

Svařování třením není svařovací proces v tradičním slova smyslu. Teplo se vytváří mechanickým třením mezi součástmi článku řetězu, dokud materiál nezměkne. Boční síly zajistí přesné spojení komponentů do řetězového článku.

Výhody sváření třením

1. Bez tavení

  • Bez nárůstu jádra
  • Výrazně nižší zóna vlivu tepla

 

2. Čistý proces spojení

  • Nečistoty, které sa nacházejí na kontaktních plochách svařovaných součástí třením, se přitlačí při spojení do svárové frézy a jsou poté odstraněny.

3. Volný výběr materiálu

  • I samotná jakostní ocel, jako je např. ocel 50CrV4, kterou nelze zpracovat odporovým nebo svařováním na tupo je možné tímto způsobem svařit.

 

4. Voný design

  • Každé používání má svoje specifické vlastnosti a požadavky, kterým může vyhovovat kruhový ocelový řetěz. Používání kovaných součástí může splnit například požadavky na vyšší objemové opotřebení a tím i zvýšení životnosti řetězu.

5. Snížení povrchového tlaku a zvýšený objem opotřebení

  • Díky geometrii klasického kruhového ocelového řetězu má za následek vysoké zatížení v kontaktním bodě článku řetězu ( prichádza k vysokému zaťaženiu v kontaktnej oblasti článkov reťaze.)
  • Geometrie řetězu pewag hero je navržena přesně tak, aby splňovala požadavky ideálního řetězu pro dopravník. Více než dvakrát větší objem opotřebení a snížený povrchového tlaku díky optimalizované geometrii zlepšují vlastnosti chodu a prodlužují životnost řetězu přibližně o 30%.

Proces třecího svařování

Tahová zkouška

 

Evoluce řetězu ...

ruční kování (18. století), elektrické odporové sváření (od roku 1900) a svařování třením (21. století)