Obecné informace

Přínosy

EM Pneumatiky, které představují nejvyšší jednotkový nákladový faktor provozu kolových strojů jsou náchylné na prořezání, proražení a jiné poškození. Jejich velká hodnota a světový nedostatek znamená, že ochranné řetězy pewag vyřeší mnohé z těchto problémů poskytnutím následujících výhod:

nižší přímé náklady díky:

 • násobení životnosti pneumatik, které vedou k výrazné redukci nákladů na pneumatiky
 • možnosti predikace životnosti pneumatik a řetězů
 • přesnému plánování financování
 • miminalizaci prostojů způsobených poškozením pneumatik
 • maximální využití strojů
 • zlepšené stabilitě, zvýšené trakci a lepšímu vniknutí při kopání a lámání
 • zvýšení produktivity práce

další přínosy:

 • optimální ochrana pneumatik - redukce servisu pneumatik
 • ochrana a trakce při použití řetězů - bezpečný provoz dokonce i v nejhorších podmínkách (na skále, ohni a ledu)
   

 

Obrázky & reference