pewag nemovitosti - Fotovoltaická elektrárna malá hala BISA

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0002749, je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování vlastní FVE a následnému zahájení výroby elektrické energie z OZE ve společnosti pewag nemovitosti s.r.o.

Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.