pewag Řetězárna Česká Třebová s.r.o.

Robotická automatizace vybraných procesů

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy

 

Dotační program:                            NPO (Národní plán obnovy)

Komponenta:                                   1.5. Digitální transformace podniků

Výzva:                                                  I. výzva Digitální podnik

 

Dotační název projektu:               RCT RPA V1

Registrační číslo Projektu:           CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0004906

 

  Popis projektu

  Předmět projektu

  Předmětem předkládaného projektu je digitalizace vybraných procesů a nahradit či zjednodušit manuální procesy prováděné zaměstnanci.

  Cíl projektu

  Cílem projektu je vytvořit pro tyto procesy digitální dvojče a dosáhnout časových, finančních, environmentálních a dalších pozitivních efektů. Digitalizace také posílí konkurenceschopnost společnosti na trhu. Efektivnější řešení procesů pomůže získat více časového prostoru pro obchodní aktivity a společnost tak může soustředit na získání více zakázek.

  Přínosy projektu

  • Zrychlení, zabezpečení před lidskou chybou, možnost práce v noci a víkendu, uvolnění času zaměstnanců na jiné komplexnější úkony.
  • Práce s Excel tabulkami a emaily v Outlook bez jejich fyzického otevírání snižuje možnost problému v procesu způsobeného výpadkem Excel aplikace (tzv. zamrznutí).
  • Detailní zmapování zmíněných procesů je přínosem i bez automatizace. Například předávání agendy nebo hledání chyby je pak značně usnadněné.
  • Oproti manuálnímu zpracování některých procesů robot nepotřebuje zaznamenat některé hodnoty do pomocné tabulky, aby na ně později nezapomněl. V interní paměti je během běhu uloží a přechovává, dokud proces neskončí nebo se hodnota nezmění.
  • Automatické vyčítání informací z PDF pomocí strojového učení.